عروسی 3

جهاز  را بردیم خونشون و مشغول چیدن شدیم که دختر عمم و دو تا عمه دیگه ام هم دو ساعت بعد امدن و با کمک هم جهاز را چیدیم و در حین چیدن هم عمو اولیم و خواهرم و شوهرش قر میدادن

بعد از چیدن امدیم خونه مامانم

شام قرمه سبزی درست کرده بودیم از قبل شام خوردیم و دیگه حال نداشتیم بعد از شام مهمونها رفتن خونشون منم با همسرم امدیم خونه خودمون

مراسم حنا بندان روز قرار بود شب جمعه مصادف با شب ازدواج جضرت علی برگزار بشه

شب قبل از حنا بندان هم با دختر عمه کارتهای عروسی را درست کردیم و منم سینی حنا را تزیین کردم

صبح روز حنابندان  خونه مامانم را حسابی جارو زدم گرد گیری کردمو خواهرم هم برای ساعت یازده ارایشگاه نوبت داشت خواهرم را رسوندیم ارایشگاه و با همسر امدیم خونمون تا یه خرده وسیله برداریم و من برم ارایشگاه

اول که رسیدیم خونه  رفتم حمام و بعد ارایشگاه کارم که تمام شد ساعت سه بود  صبح همزمان با این که من خونه مامانم را تمیز میکردم مامان و بابا رفته بودن کارتهای دعوت را پخش کنن وقتی رسیدم خونه مامان و بابا امده بودن

رفتم اول حیاط را شستم و بابا یه لیست داد تا با همسر بریم بخریم ساعت چهار بود گفتم مغازه ها هنوز باز نکردن دیگه تا ساعت پنج بشه من رفتم میز را برای حنا بندان اماده کردم و روش یه ساتن طلایی و یه تور اهار دار طلایی کشیدم و حنا را گذاشتم روی میز

خواهر کوچیکم میخواست بره به خواهرم که توی ارایشگاه بود سر بزنه گفتیم بیا با ما تو برو ارایشگاه ما میریم خریدها را انجام میدیم و دوباره میایم دنبالت

شب وقتی خواهرم از ارایشگاه امد با لباس بلند حریر پوست بادمجونی که روی سینه اش با نگین و روبان دوزی کار شده بود با موهایی که به رنگ تنباکویی کرده بود

خواهرم پوست سفیدی داره و قبلا خیلی ارایش نمیکرد به همین خاطر خیلی زیبا شده بود ارایشش به نظرم قشنگ بود موهاش را فرهای درشت زده بود خیلی بهش میامد خواهرم نزدیک ساعت هشت بود که امد خونه مهمونهامون را شام دادیم و بزن برقص کردیم و خانواده داماد ساعت نه و نیم امدن عروس را حنا بستن و خواهرم و شوهرش حسابی باهام دوتایی رقصیدن و منم که ازشون فیلم میگرفتم و هر از گاهی جام را با خواهر کوچیکه عوض میکردم و میرفتم قر میدادم

حنایی که خانواده داماد درست کرده بودن قشنگ بود و به شکل قلب بود و روش فش فشه گذاشته بودن

روز عروسی خواهرم خیلی قشنگ شده بود لباسش هم خیلی قشنگ بود برای عقدش دامن لباسش تور بود برای همین برای عروسی لباسش تور نبود نمیدونم جنسش را چی میگن

سه تا گل فلزی طلایی رنگ به عنوان تاج استفاده کرده بود

منم رفته بودم ارایشگاه و حسابی قشنگ شده بودم و هر کی میدیدم میگفت خیلی قشنگ شدی

توی مراسم عروس کشون خواهرم کلی فشفشه از قبل خریده بودیم که همش را اتش زدیم خیلی قشنگ بودن توی راه هم یه جا که خلوت بود ماشین ها نگه داشتن و مردها شروع کردن به رقصیدن و همسری هم فشفشه ها را اتش میزد

بعد که عروس رسید خونش یه دفعه بغض کردم و گریه کردم و خواهر دومی هم گریه افتاد بابام هم گریه کرد

فردای عروسی دو تا خاله هام امده بودن برای تمیز کاری و شستن ظرفها منم خیلی خوابم میامد ولی از بس تو حیاط ظرفها را به هم میکوبیدن بیدار شدیم

بعد از خوردن صبحانه شروع با دختر عمه ام رفتیم وسایل چاشتی را خردیم

اخه ما رسم داریم فردای عروسی برای عروس داماد ناهار میبرم

اول یه مرغ گرم خردیم و دادیم برامون بریون کنن بعد رفتیم و از انواع میوه های فصل خریدیم و خلال بادام و پسته و زرشک و زعفران خریدیم

و امدیم خونه وقتی رسیدیم خونه دختر عمه ام دید زیپ شلوارش باز و مانتوش هم کوتاه

حالا ما کل مغازه های اون راسته را گشته بودیم حالا سوژه دستمون افتاده بود و هی سر به سر دختر عمه ام می گذاشتیم و می خندیم و هی بهش میگفتم اون میوه فروشه دید اون پسر سوپری دید اون مرد تو طباخی دید  

حالا امدیم میوه ها را نگاه میکنیم میبینیم موزها نیست به دختر عمه ام میگم ما موز برداشتیم ولی چرا الان نیست

به دختر عمه ام میگفتم موزها را پسر میوه فروش نگه داشته تا تو با اون زیپ بازت دوباره بری مغازه خلاصه بابام را فرستادیم رفت مغازه و موزها را اورد

مغازه داره گفته بود یکی از اون دو تا خانمها مشتریمون یکیشون نه حالا دختر عمه ام مشتریش بوده و من مشتریش نبودم حالا یادمون نبود که ایا موزها را حساب کردیم یا نه که مغازه دار گفته بود اشکالی نداره و پولش را نگرفته بود

این دفعه دختر عمه ام خودش گفت  برای این که زیپم باز بوده یک کیلو موز مفتی پاتون در امد و همه افتادن به قهقه

برای چاشت کباب مرصع پلو مرغ بریون فسنجون میوه ژله کرم کارامل درست کردیم و همه را تزیین کردیم و دو تا ماشین شدیم و غذاها را بریدم خونه خواهرم همه هم کادوهاشون را دادن به خواهرم

دو روز بعد از عروسی امدم خونمون

گرد و خاک همه جا را گرفته بود و تا دو روز همش گردگیری و بشور بساب میکردم تا دوباره روح پیدا کرد خونه زندگیم

/ 1 نظر / 2 بازدید
شیدا

خدارو شکر که مراسمتون به خوبی برگزار شد مبارک باشه ایشالا خوشبخت باشن [قلب] وااای سر قضیه زیپ مردم از خنده [قهقهه] خوش به حال عروس داماد کلی غذای خوشمزه خوردن [خوشمزه] کاشکی از سفره عقد و حناشون عکس میذاشتی [رویا]