خخخخخخخخخخخخخخخخ

اهالی زلزله زده ی اصفهان، درخواست اقلام اولیه شامل برنج، مرغ، گوشت، زغال کبابی و منقلی،

تنباکو پرتقال و دو سیب به مقدار لازم و واریز ده برابر یکسال یارانه به صورت یکجا نمودند. . .
ضمناً اعلام شد تا یک سال، هیچ قبضی را پرداخت نمی کنند !!!

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید