روزمرگی

همسر همیشه ریشش را با موزر میزنه یه ته ریش میگذاره حالا دیروز برداشته با سه تیغ ریشش را از ته ته زده بعد میگه یه حس جدیده میگه بیا بوست کنم ببینم چه حسی داره بوسم میکنه و پوست صورتش را میکشه به لپم میگه اولین بار یه که لپت را حس کردم

حالا صبح که میخواسته بره سر کار میگه من این طوری خجالت میکشم لخت لخت شدم حالا چکار کنم هر چی بهش میگم طوری نیست اتفاقا خیلی هم بهت میاد میگه نه من راحت نیست و ماسک برداشته زده رفته سرکار عصر که امده میگه به همه گفتم سرما خوردم

یه همچین شوری دارم من

شوری که از سر کار امد پفیلا دست کردم و انار دون کردم و با چایی خوردیم و برای شام هم ماهی مزه دار کردم بپزم

یه فروشگاه ابزیان هست که انواع ماهی ها را میاره برای فروش فروشنده هاش هم جنوبی هستن از لهجه و ظاهر و چهره های سبزه اشون متوجه شدم  هر دفعه ای با همسر میریم و یه نوع ماهی میگیریم

یه دفعه غزل الا گرفتیم یه دفعه حلوا سیاه زبیدی گرفتیم این دفعه شوریده و طوطی  طوطی خیلی بو میده و حالم را بد میکنه شوریده هم خیلی چرب فروشنده گفت طوطی ماهی همش مرحان میخورده و منبع فسفر

ماهی زبیدی خیلی خیلی خوشمزه اس حتما امتحان کنید

دیروز برای ناهار قرمه سبزی گذاشتم و بعد از ناهار رفتیم  شهرستان کناری که منبع انار و انار خریدیم چه اناری ادم کیف میکنه

بعد برگشتیم شهرمون و رفتیم چهارباغ یه دوری زدیم که یه کاروان از این کاروانها که شتر دارن و اسیران کربلا و سر امام حسین و ...را به تصویر میکشن دیدیم واقعا گریمشون خیلی خوب بود طوری گریم شده بودن که ادم از شمر و یزید و ...مترسید و برای اسیران کربلا دلش می سوخت طبل  و شیپور میزدن و خیلی کاروان قشنگی بود

 یه دسته بودن که مثلا یهودیهای اون زمان بودن که شمر و یزید را کمک کردن این قدر اینها ترسناک بودن که نگو خیلی شبیه یهودیان گریم شده بودن

یادم افتاد به زمانی که کلاس زبان میرفتم یه چندتایی مسیحی توی کلاسمون بودن اونایی که دختر بودن خیلی خوشکل بودن ولی اونایی که شوهر کرده بودن خیلی زشت  و مثل اجوزه ها بودن شنیدم مسیحی ها چون مردهاشون ختنه نمی کنن دخترهاشون وقتی ازدواج میکنن چهره هاشون مثل اجوزه ها میشه

درست یا غلطی این حرف را دیگه مطمئن نیستم

/ 1 نظر / 2 بازدید
رز

سلام