ازدواج 2

سلام دوستای گلم

تو این چند روز امدم چند تا پست جدید بگذارم ولی نصف نوشته هام پریدن منم دیگه پست نگذاشتم چهارشنبه شب با همسر رفتیم خونه مامان کوفته درست کرده بود و خیلی خوشمزه شده بود وسط کوفته ها هم خرما گذاشته بود که خیلی عالی بود

خواهر داره فکر میکنه رو خاستگارش و هنوز جواب نداده ما هم عجله نداریم میگذاریم حسابی فکرهاش را بکنه خاستگارها دو سه روز یکبار زنگ میزنن مامانم گفته چند وقت بگذره باهم بیشتر اشنا بشیم پنجشنبه هم با هم رفته بودن بیرون و درباره یه سری مسائل صحبت کرده بودن با هم به توافق رسیده بودن

ماجرای ازدواجم را تا اونجا تعریف کرده بودم که بابا رفت و تحقیق کرد و هر جا میرفت میگفتن پسرشون خیلی خوبه مادرشوهر هر روز میامد و میگفت چرا به ما جواب نمیدین شما میخواین دختر به کس دیگه بدین که ما را معطل کردین از وقتی که مادرشوهر امد هنوز یه هفته هم نشده بود و مادرشوهر میامد میگفت چرا شما جواب ما را نمیدین شما میخواین دختر به کس دیگه بدین ما را زاپاس نگه داشتین

تحقیقات بابا تمام شد و شد  یک هفته بعد از یک هفته بابا گفت حالا بهشون میگیم بیان خونه

اون شب خیلی استرس داشتم مادرشوهر عصر همون روز دوباره امد و بابا بهش گفت امشب تشریف بیارین اخه مادرشوهر اینقدر عجله داشت که نگو دیگه همون عصر گردگیری کردم و جارو برقی کشیدم و همه جا را مرتب کردم اتاقی که قرار بود با هم صحبت کنیم را هم مرتب کردم و جارو کشیدم

شب حدود ساعت یازده شب بود که مادرشوهر و داماد و دختر و جاری و پسرش که شد همسر من با پدرشوهر امده بودن یه دسته گل که زنبق ابی و رز بود با خودشون اوردن

مامانم دامادشون را فکر کرده بود که پسرشون یعنی همسر اینده من

خلاصه بابا صدام زد و گفت بیا منم رفتم و جلوی همه چای گرفتم همسر اصلا بهم نگاه نکرد بعد بابام بهم گفت بشین منم نشستم ولی همسر اصلا بهم نگاه نمیکرد بعد قرار شد بریم توی اتاق با هم حرف بزنیم

توی اتاق که بودیم وقتی من به همسر نگاه میکردم اون زمین را نگاه میکرد و وقتی من پایین را نگاه میکردم اون منو نگاه میکرد

نمیدونم چرا ولی حرف زیادی برای گفتن نداشتم فقط گفتم که دوست دارم که درس بخوانم و سر کار برم همسر گفت باشه مشکلی ندارم

من چون دختر اول بودم که شوهر میکردم اصلا شناختی درباره مادرشوهر و خواهر شوهر و جاری و این حرفها نداشتم یه دختر ساده بودم که فقط سرش توی درس و کتاب بود

الان که به اون روزها فکر میکنم میگم باید این حرف را میزدم اون حرف را میزدم

خلاصه توی اتاق ما فقط سه تا جمله گفتیم و دیگر هیچ

 وقتی رفتیم بیرون اتاق مادرشوهر و پدرشوهر گفتن که یه خونه دارن که مال پسرشون و فلان جاست

اون شب بابا بهم گفت نظرت چی من هیچی نگفتم خیلی دودل بودم و نمیدونستم باید  چکار کنم فردا صبح مادرشوهر زنگ زد و گفت کی جواب بگیریم که مادرم گفت خودمون زنگ میزنیم

سه چهار روز گذشت و من هنوز دو دل بودم که بابام نشست باهام حرف زد گفت پسر خوبی معتاد نیست اهل دوست بازی و این حرفها نیست اهل کارو زندگی منم دیدم بابام موافق دیگه بله را گفتم

همون شب مامان بهشون زنگ زد و به قول معروف اکی داد منم توی گیرو درا میان ترم و این حرفها بودم و گیج میزدم از اون طرف هم مادرشوهر خیلی عجله داشت

دو روز بعد از این که جواب دادیم مادشوهر امد شناسنامه ام را گرفت تا برای ازمایشگاه از حاج اقای محلمون معرفی بگیره برای ازمایش قبل از ازدواج

فردای اون روز مادرشوهر و پدرشوهر و همسر با مامان من رفتیم برای ازمایش یه جایی رفتیم برای ازمایش گفتن روزهای زوج ازمایش میگیرن و اون روزی که ما رفته بودیم روز فرد بود پدرش گفت بریم و فردا بیام که همسر گفت نه بریم یه جای دیگه دیگه رفتیم ازمایش دادیم و کلاس هامون را رفتیم و جوابها را گرفتیم و فردای روزی که جواب را گرفتیم خواهرشوهر گفتن جشن نامزدی بگیریم

ولی ما هنوز قباله تعیین نکرده بودیم و بعد ها از جاری شنیدم  که میخواستن نامزد کنن که یهو به خاطر مهریه ازدواج بهم نخوره

مراسم نامزدیم یه ماکسی صورتی پوشیده بودم و رفتم ارایشگاه خوشگل کردم زدیم و رقصیدیم و بعد مادرشوهر انگشتر دستم کرد

فرداشبش مهریه بریدن و من امضا کردم شب مهر برون دیگه لباس مجلسی و ارایش نداشتم فردای روز مهربرون رفتیم یه سرویس طلا خریدیم و یک جفت حلقه ست و یه ساعت خوشگل برای همسر امدیم بیرون که مادرشوهر دید سیصد هزار تومن از پولش را از کیفش زدن مادرشوهر حالش خیلی گرفته شد

سیصد تومان هفت سال پیش پول زیادی بود دیگه هیچی نخریدیم

نمیدونم ادامه بدم یا نه ولی از به بعدش خاطرات تلخی پیش میاد که خیلی وقت سعی کردم فراموش کنم و مترسم با نوشتن اونها به یاد خاطرات بدم بیافتم و روحیه ام خراب بشه

/ 0 نظر / 2 بازدید