حنابندان خواهرشوهر

سلام دوستای گلم عیدتون مبارک سال خوبی پیش رو داشته باشین میخوام حنا بندان خواهرشوهر را براتون تعریف کنم

ما رسم داریم شب قبل از عروسی مراسم حنا بندان اجرا میکنیم الان براتون تعریف میکنم که چه شکلی شب قبل از عروسی عروس رفته بود ارایشگاه و لباس مجلسی ابی فیروزه ای پوشیده بود موهاش به صورت ابشاری فرشده بود ارایش خوبی نداشت لبهاش را بزرگ کرده بود و سایه قشنگی نداشت قبلا به خواهرشوهر گفته بودم که این ارایشگاه که برای حنا بندان انتخاب کرده کارش خوب نیست ولی گفت چون شب حنا بندان میخوام گران نباشه

عروس امدخونه و رو صندلی نشست و یک ربع بعد خانواده داماد امدن منم کت قرمز و شلوار و تاب سفید پوشیده بودم

خانواده داماد خرید های عروس را اوردن و رسم جالبی که داشتن گفتن باید بهمون شادباش بدین تا خریدهای عروس را بگذاریم زمین مادرشوهر بهشون شادباش داد یه سفره بنفش وسط پهن کردن و خریدها را گذاشتن داخلش

خانواده داماد شروع کردن به شعر خواندن یکی یکی فامیل را صدا میزدن تا به داماد و عروس شاد باش بدن بعد که همه پول دادن یه اسکناس گذاشتن کف دست عروس و مقداری حنا گذاشتن روی پول

و بعد داماد رفت سمت مردانه و خانمهای فامیل شوهر اهنگ گذاشتن و رقصیدن و فامیلهای داماد نرقصیدن

بعد از رفتن مهمونها سفره شام را انداختیم و بعد از شام امدیم خونه

توی مراسم حنا بندان ما رسم شادباش دادن نیست یعنی اینکه این شکلی نیست که شعر بخونن و صدا بزنن تا بیان و شادباش بدن ما رسممون این طوری که عروس و داماد با هم میرقصن و همه بهشون شادباش میدن این خانواده این شکلی مراسم را اجرا کردن

تازه ما هم همون طور که عروس را مادرشوهر حنا کف دستش میگذاره مادرداماد هم کف دست داماد روی اسکناس حنا میگذاره ولی خانواد داماد گفتن شما باید فردا بیان خونه ما و مراسم را اجرا کنین هر چه قدر مادرشوهر گفت که فردا هیچ کس نیست همه میرن ارایشگاه خانواده داماد قبول نکردن و گفتن باید همون فردا بیاین فردای اون شب که میشد روز عروسی چند تا از خانمها رفته بودن خونه داماد و مراسم حنا بندان را اجرا کرده بودن من نرفتم به مراسم

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
ریحانه

ما هم از طرف مامانم ک اصفهانیه رسم شما رو داریم نه خانواده داماد ولی برا شهر خودمون خیلی بهتره شایدم چون من از بچگی این رسم رو دیدم میگم بهتر نرفتی یعنی چی 2تا حنابندون بگیرن