امروز صبح که همسر میخواست بره سر کار بیرون را نگاه کردم دیدم بیش از بیست سانت برف باریده خیلی خیلی خوشحالم هفت سال پیش برف باریده بود  خدا یا شکرت بازم برف و باران نازل کن

صدای بچه ها میاد که دارن برف بازی میکنن

/ 5 نظر / 12 بازدید
ریحانه

ما برامون برف نمیاد سوز سرما میاد[ناراحت]

شیده

[قلب]برف مبارک

صنم

هفت ساله تو شهرتون برف نیومده نگار؟

m&m

حتما از وبِ خانومچه میای[لبخند]

شكوفه

شيرازي؟؟ [پلک]