ماشین شستن نگار مو قشنگ

ار دیروز و امروزم براتون بگم دیروز امدم روزانه هام را بنویسم شارژم تموم شد اخه همسری هی میره دانلود میکنه تمام شارژم تموم میکنه

خلاصه دیروز مهمون داشتم مامانم اینا عصر امدن خونمون هر چی اصرار کردم برای شام بمونن گوش نکردن و دو ساعتی نشستن و رفتن

برای شام دیشب سوپ جو گذاشتم شوری ده کیلو اضافه وزن داره میگه غذا های رژیمی درست کن   

اولهای پاییز بود شوری گفت توی خواب پتو رو از رو من میکشی عقب لوله میکنی دور خودت و من سردم میشه منم رفتم یکی دیگه از پتو هامون را اوردم گفتم دو پتو رو تخت باشه اما نمیدونم چرا شوری اصرار داره زیر یه پتو باشیم

این در حالی که تصف شب یا من پتو را از زیر دست و پای اون میکشم بیرون یا اون پتو را که من پیچیدم به خودم میکشه تصور کنید پرت میشه ادم اون سر تخت و این داستان هر شب تکرار میشود

بگذریم

امروز ساعت نه از خواب پاشدم خونه و جمع و جور کردم تصمیم گرفتم برم ماشینو بشورم رفتم

پایین سوویچ ماشین را با کلید خونه به همراه چند تا دستمال و شیشه پاک کن گذاشتم توی ماشین شروع کردم به دستمال کشیدن

همین که به در راننده رسیدم در و بستم و شروع کردم به دستمال کشیدن حالا در ماشین قفل شد و کلید خونه ماشین هم توی ماشین میخواستم بشینم زار زار گریه کنم

تا این که رفتم دم در خونه همسایه ازش خواهش کردم به یه قفل ساز زنگ بزنه بیاد در خونه را باز کنه

 قفل ساز که در خونه رو باز کرد رفتم کلید یدک ماشین و اوردم در ماشین باز کردم و کلید و سوویچ ماشین را برداشتم

این اتفاق که افتاد هوا هم خیلی سرد بود و سوز داشت دیگه به شستن ماشین ادامه ندادمشکلک های شباهنگShabahang

امدم خونه نماز ظهر خوندم اماده شدم رفتم دکتر پوست تا شاید دکتر کاری کنه من حوری شم

من امسال رفته بودم پیست اسکی و از رو تیوب پر شدم پایین و سرم خورد تو زمین و صورتم زخمی شد

جای اون زخم ها یه کمیش مونده بود به دکتر گفتم برام میکرو درم کن شصت هزار تومن ازم گرفت و میکرو درم کردtitle=

از دکتر که داشتم برمیگشتم شوری زنگ زد بهم که دارم میرم یه سفر کاری یه روزه منم گفتم به سلامت تو راه برگشت خونه یه رنگ مو هم گرفتم

 قبل از اینکه شوری بگه میخوام برم سفر میخواستم ماکارونی درست کنم که دیگه منصرف شدم یه کنسرو قرمه سبزی برای خودم باز کردم و خوردم

بعد نمازم خوندم و سریال هانیکو را دیدم ودلم چایی خواست درست کردم جاتون خالی خوردم وامدم پست امروز را بگذارم

/ 4 نظر / 2 بازدید
صحرا

فچ کنم یادم رفت نظر خصوصی کنم خودت پاکش کن [نیشخند]

یوزی

همسری چی دانلود میکنه حالا ؟![شیطان] بیچاره تمرکزش زیر یه پتو بیشتره![شیطان][شیطان]

صنم

سلام سلام من اومدم میگم نگار خیلی شیطونی ها تا حالا نمی دونستم وب داری خوشحال شدم که با وبت هم اشنا شدم راستی میکرو درمی که کردی جای زخماتو کاملا خوب میکنه؟

سما

خیلی باحالی . این شکلکا رو از کجا میاری؟؟؟