یکشنبه

امروز ساعت هشت و نیم از خواب پاشدم صبحانه خوردم و یه سر به نت زدم و ظرفهای شب قبل را شستم و میخواستم برای شام پلو ماش و کشمش درست کنم که ماش و برنج را خیس کردم و یهو هوس کردم برای فردا فلافل درست کنم

نخود گذاشتم خیس بخوره برای فردا  و به همسر گفتم سیر و کنجد پوست کنده بخره که دیگه دو تا دستمال کاغذی و یه شکوپارس و یه ارده شیره و یه کم لیمو شیرین هم خریده بود

ملحفه هایی که شسته بودم را دوختم گاهی برای استراحت تو نت میامدم  ساعت سه پلو ماش را درست کردم و همسر ساعت شش از سرکار امد سفره انداختم و شام را اوردم داشتم شام میخوردیم ساعت هفت بود و همسر زد شبکه یک داشت اخبار گوش میداد

سرش پایین بود داشت شام را میخورد و حرف میزد که من فکر کردم به اخبار گوش نیمده شبکه تلوزیون را عوض کردم که گفت داشتم گوش میدادم بزن اخبار منم زدم شبکه یک

همسر هم کنترل را از دستم گرفت و پرت کرد اون طرف منم از این حرکتش خوشم نیومد و شامم که تموم شد اومدم اتاق خواب یه کم دراز کشیدم هی صدام میزدم گفتم بله گفت اب بیار برام گفتم دوغ هست بخور گفت اب میخوام مینم گفتم خودت برو بردار گفت به جهنم که نمیاری 

 وقتی اب بیارم دوغ میخواد وقتی دوغ بیارم اب میخواد وقتی سالاد درست کنم ماست میخواد وقتی شربت درست کنم چایی میخواد وقتی چایی بیارم شربت میخواد

و رفت برای خودش اب اورد و بعد هم چایی ریخت منم بعد از کمی داراز کشیدن امدم نت

بعد نمازم را خوندم و ظرفها را شستم و اشپزخونه را مرتب کردم فعلا قهرم باهاش

یه چیز دیگه که میخواستم بگم اینه که من تحصیلات دانشگاهی دارم ولی سر کار نمیرم

اخرین باری که دکتر رفتم برای قضیه سقطهام گفت که شما سالمین و ممکنه این همه سقط بخاطر استرسی باشه که شما در موقع بارداری پیدا میکنی

برای همین هم رفتم و کلاس بافتنی  و شنا ثبت نام کردم البته قبلا هم کلاس خیاطی رفتم برای این که به موضوع بارداری فکر نکنم کلاس های هنری را که خیلی بهشون علاقه دارم را برای کاهش فشار  و استرس انتخاب کردم

یه بار مامانم بهم گفت خودتو بسپر به دست سرنوشت از زمانی که مامانم این حرف را بهم زده وقتی از اطرافیان حرفی میشنوم که دلم را میشکونه با خودم میگم من خودمو سپردم دست سرنوشت و یه نفس عمیق میکشم و میگم هر طور میخواد بشه بشه

این طوری دیگه خیلی خودمو اذیت نمیکنم فشار روحی بهم وارد نمیشه

همسر دیشب گفت دوشنبه تعطیل برای این که همه برن راهپیمایی الان امده میگه تعطیل نیست

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
نازدارخانوم

نگار جوووونی اقایون همه همینن..همش میخوان حرف حرف خودشون باشه...[ناراحت] بیچاره ما خانوماااااااا[نگران]