از این چند روز بگم که با کارهای خونه و بافتنی و کارهای دستی و تلوزیون خودمو سرگرم کردم و کار خاصی انجام ندادم دیروز هم مادر شوهر و پدر شوهر امدن خونمون گفتن برادر شوهر کوچیکه که یه بچه هم داره اونا را رسونده و رفته یه کاری انجام بده و گفته شما نیم ساعت بشینید بعد من میام دنبالتون پدر شوهر هم بعد نیم ساعت گفت بهش زنگ بزنید تا بیاد دنبالمون گفتیم خوب بگو بیاد بالا نیم ساعت بشینه بعد برین گفت نمیاد بالا به پدر شوهر گفتم چرا نیماد بالا هیچی نگفت

دیگه نمیدونم اینم طلبکار ما شده تازگی ها و چه اتفاقی افتاده که این ادا اصول ها را در میاره خدا عالمه 

 دیگه مادر شوهرم هر چی میگفتم تا یه کلمه حرف بزنه و گپ بزنیم نمیدونم از چی دلش پر بود که اونم فقط با بله و نخیر جواب میداد

 دیگه به اصرار همسر برادر شوهر امد تو و  یه ساعتی نشستن بچش هم همراهش بود و خانمش سر کار یکم با بچه بازی کردم و برای شام باقالی پلو با ماهیچه گذاشته بودم برای بچه اوردم با یه کمی ماست خیلی با اشتها خوردش بعد از این که رفتن خودمون شام خوردیم غذا برای دو نفر درست کرده بودم اگه نه برای شام نگشون میداشتم

امروز هم رفتم یه مسابقه قرانی و یه مسابقه احکام همزمان شرکت کردم و ظهر امدم خونه حدود ساعت دوازده و نیم بود که رسیدم حسابی از گرما هلاک شدم شوری برای ناهار کباب کوبیده گرفته بود که جاتون خالی خوردیم و شوری یه چرتی زد و من هر کار کردم که یه کم خوابم ببره نشد

دیگه پاشدیم و یه چای خوردیم و شوری گفت میخواد بره شهرکرد یه کاری داره باید انجام بده گفت کسی همراهم نیست و بیا دنبالم منم تند تند ظرفهای نشسته را شستم اشپزخونه را جمع و جور کردم تا ساعت پنج و نیم بریم

فردا میریم رامسر ماشینمون را برمیداریم  و از اون طرف تهران شنبه نوبت دکتر دارم اگه چند روز نبودم بدونید که رفتم دکتر

التماس دعا از همگی

بعدا نوشت: کار همسر که قرار بود بره شهرکرد کنسل شد زنگ زدیم ترمینال گفت از اصفهان به رامسر اتوبوس نداریم  ما هم قراره امشب ساعت ده بریم تهران و از تهران رامسر

 

/ 6 نظر / 2 بازدید
قزی

سفر به سلامت نگار جون مراقب خودت باش[ماچ]

نازدارخانوم

ای واااااااااای چقدر حرص میدنا بعضی وقتا این خانواده ی شوهرا نه نگار؟؟[کلافه][نیشخند] دکتر میری واسه نی نی؟؟ ایشالله این دفعه نتیجه میگیری گلم[ماچ]

صنم

به سلامتی بری وبیای

نیلوفر

سلام اومدی تهران؟نکنه همینجا موندید؟چرا انقدر طول کشید سفرتون؟یه خبری بده بابا نگران میشیم