همسر عزیزم خیلی دوست دارم خیلی  خیلی

تمام وجودت ارامش من

همیشه در کنارم باش

عزیز دلمی

/ 5 نظر / 14 بازدید
صنم

ایشالا سالیان سال به خوبی و خوشی زندگی کنید

ویدا

عاقا ما بخاییم رمز داشته باشیم باید چیکا رکنیم؟ [نیشخند]

سپیده(لمس خوشبختی)

همیشه شاد و خوشبخت باشی عزیزم[ماچ]

یسنا

من که رمز ندارم نگار[ماچ]