دلمه و لباس همسر

دیروز بعد از اینکه پست گذاشتم اماده شدم و همسر منو رسوند استخر و خودش تو مدت زمانی که من استخر بودم رفته بود  سر کار و کاری که براش پیش امده بود را انجام داده بود

توی استخر چند نوع شیرجه را یاد گرفتیم و فکر کنم چهار بار  شیرجه زدم خیلی خوش گذشت ادم شنا بلد باشه خیلی از استخر لذت میبره

بعد از استخر مامانم زنگ زد که میخوام دلمه درست کنم بیا خونمون همسر که امد دنبالم با هم رفتیم خونه مامان

همسر خواهرم هم تازه از راه رسیده بود لباس عوض کردم و رفتم توی اشپزخونه کمک مامان اینا دلمه پیچیدیم و همسر و شوهر خواهر داشتن با هم گپ میزدن  کارمون که تمام شد امدیم و کنارشون نشستیم و شوهر خواهرم شروع کرد به سر به سر مامانم گذاشتن  میگفت منو بیشتر دوست داری یا اون یکی دامادت را و ما هم میخندیدم

بابا هم رفته بود مسجد و دعا کمیل و ساعت ده امد خونه و سفره انداخیتم و شام خوردیم دلمه ها خیلی خوشمزه شده بود

 ساعت یازده شب برگشتیم خونه و منم دیگه نا نداشتم و خیلی خوابم میامد توی استخر خیلی دست و پا زدم به همین خاطر از خستگی رو پام بند نبودم

صبح ساعت نه از خواب پاشدم با همسر صبحانه خوردیم و من  تصمیمم را گرفتم تا لباس همسر را تمام کنم

نشستم به بافتن و همین چند دقیقه پیش کارش تمام شد و همسر لباس را پوشید و خیلی بهش میامد خوب  از اب درامده و همسر کلی ذوق کرد

/ 1 نظر / 2 بازدید
شیدا

ماشالله هزار ماشالله هنرمندی [قلب] خوش به حال همسرت [زبان] دلمه ها هم نوش جونت ..... ایشالا همیشه شاد باشین