ویروسی شدن کامپیوتر

امروز هم تا ساعت شش عصر کامپیوتر نداشتم صبح بعد از انجام کارهای خونه و تصمیم گرفتن برای این که شام چی درست کنم

امدم کامپیوتر را روشن کنم دیدم صفحه کامپیوتر سفید شد دیگه دیدم فایده نداره ویندوز باز بالا نمیاید

زنگ زدم به شوری تلفنی چند تا دستور داد انجام دادم فایده نداشت گفت عصر میام ببنیم میتونم درستش کنم

عصر امد دید ویروسی شده ویندوز را دوباره نصب کرد و من تونستم بیام نت

یک روز دیگه من هلاک شدم این دفعه بی کامپیوتری داشتم هلاک میشدم

بی کامپیوتری = بی نتی = بی حوصلگی

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
شیلا

حالا دیگه گریه نکن الان که نت داری[نیشخند]

saba

بی نتی و بی کامپیوتری فاجعست اصلا[تشویش]