پنجشبه و جمعه

سلام

از این چند روز براتون بگم که ظهر پنجشنبه همسری امد سر کارش ناهار خورده بود و منم غذا را برای خودم گرم کردم و همسری هم یکی دو قاشق باهام همراهی کرد

بعد از ناهار یه چرتی زدیم و مامانم زنگ زد که عروس عمه بزرگه اش نذری میپزن که خونه عمه بزرگه اش را  میپزن و شما را هم دعوت کردن ولی من حوصله اش را نداشتم گفتم نمی ایم  

و بعد که با همسری یه چای خوردیم همسری یه کم پای کامپیوتر توی نت بود و منم برنامه اشپزی تلوزیون را میدیدم ساعت پنج بود که با همسری چرخ خیاطی که بد میدوخت و ماسوره پیچ درست کار نمیکرد را بردیم نزدیگ میدان امام به نمایندگی اش دادیدم درست کنه گفت یکشنبه اماده میشه دیگه یه دوری توی میدان امام زدیم و یه فالوده بستنی خوردیم و برگشتیم خونه نرفتیم کفش اسپرته و شلوار لی را بخریم گفتم یه روز دیگه

برای شام هم خوراک بندری درست کردم و خوردیم و پای تلوزیون بودیم

جمعه هم ساعت هشت و نیم پا شدم و بعد از صبحانه یه کم خونه را جمع و جور کردم و دوش گرفتم خوشکل کردیم رفتیم که بریم خونه مادرشوهر

مادرشوهر گفت ما الان خونه نیستیم رفتیم سر زمین هامون که محصول برنج را بیاریم خونه که ماشین توی زمین گیر کرده

ما هم رفتیم خونه مامانم و ناهار انجا بودیم و بابا رفته بود نماز جمعه و ساعت دو امد خونه

و دیگه ناهار ا که قرمه سبزی بود خوردیم البته من کمی اش رشته هم زدم بر بدن و کمی گپ زدیم ما با ماشین بابا امده بودیم و ماشین را گذاشتیم خونه مامانم و قدم زنان رفتیم خونه مادرشوهر تو راه که داشتیم میرفتیم عمه شوری داشت از خونش میامد بیرون که گفت امروز جهاز عروسم را میارم با مادرشوهر بیاین دور هم باشیم منم بهش تبریک گفتم و گفت باشه میام پیشتون وقتی رسیدیم خونه مادرشوهر

 دیدم هنوز نیومدن کلید کنار در را برداشتیم و رفتیم تو شوری به باباش زنگ زد گفت که از مزرعه امدیم خونه و برادرشوهر کوچیکه همسرش سر کار و خودش هم میخواسته بره جهاز برون پسر داییش کمک کنه بچه هم توی خونه خواب بوده و به مادرشوهر و پدرشوهر گفته برین پیش بچه

 مادرشوهر گفت بچه که بیدار شد برش میداریم و میاریمش همون موقع همسری رفت مادربزگش را که خونش پشت خونه مادر شوهر و به هم راه داره صداش زد امد و رب ساعتی نشسته بودیم و همسری هم که خودش چای درست کرده بود و اورده بود

دیگه مادرشوهر و پدر شوهر و بچه برادر شوهر کوچیکه امدن و دیگه این بچه هم پرید تو بغل من یکم ناز کرد و غذاش را که سبزی پلو با ماهی بود را مادرشوهر داد که بهش بدم زیاد غذاش را نخورد خیلی خشک بود و از گلوی بچه پایین نیمرفت نمیشد    ماست بیاری که با ماست بخوره

بچه برادرشوهر یکسال و چهارماهش و پسره  نشسته بودیم

که خواهرشوهر و شوهرش (عقدکرده هستن هنوز عروسی نکردن )امدن و بعد هم برادرشوهر کوچیکه امد و یه کم دور هم بودیم که مادرشوهر گفت بیا بریم جهاز عروس را ببینیم

 بعد خواهرشوهر گفت صبر کنید من میخوام برم جایی و بیام ساعت شش میام بعد با هم بریم ولی مادر شوهر به حرفش گوش نداد و به من گفت بیا با هم بریم  رفتیم ده دقیقه نشستیم و امدیم خونه

 من و همسری هم  برگشتیم خونه مامانم و ماشین را برداشتیم و میخواستیم بریم دزدگیرش را کمی تنظیماتش را عوض کنیم که مغازه بسته بود و برگشتیم خونه

امروز هم صبح ساعت نه و نیم به سختی از رخت خواب جدا شدم و بعد همسری بهم زنگ زد و  هم یه سر امد خونه و من صبحانه ام را خوردم و همسری هم رفت سر کارش و منم جارو برقی کشیدم یه کم از ظرفها را گذاشته بودم توی مایع سفید کننده اونا را شستم و دو سری لباس ریختم تو ماشین

یه صدا اهنگ از این سنتی ها هستش از اونا صداش از بیرون میامد صندلی گذاشتم زیر پام از تراس بیرون را نگاه کردم دیدم دو تا پسر جوان دارن اهنگ میزنن و پول میگیرن اهنگهایی هست شبیه اونایی که برای سال تحویل میزنن شبیه اونا بود

اون چند روزی که خونه مامانم بودم یه شب دیدم صدای همین ساز و دهل میاد خیلی تعجب کرده بود مامان اینا هم خیلی تعجب کرده بودن

دیدیم صدا نزدیک و نزدیک تر شد مامان اینا رفتن دم درشون دیدن همسایه اشون که از شهرکرد به اصفهان مهاجرت کردن عروسی پسرش و اون شب حنا بندون

 و همه خانم هاشون لباس محلی پوشیده بودن و از این اهنگ ها میزدن با شیپور و تبل

 نمیدونم شاید اسم این دو تا الات موسیقی چیز دیگه ای باشه ولی شبیه شیپور و تبل بود و مرداشون هم یه چوب هایی دستشون بود خیلی بلند و خانم ها هم با لهجه لری یه شعری میخوندن که من فقط عروس گل را از تو شعرهاشون متوجه میشدم

دیگه اینکه مردهاشون هم لباس محلی پوشیده بودن

 همه همسایه ها با زیرپوش و پیژامه امده بودن بیرون و تماشا میکردن

دقیقا یاد حرفهای قزی افتاده بودم که رفته بود خونه خواهرش و همسایه خواهرش عروسی داشت و تبل میزدن برای عروسی

دیگه برم ناهارم را بخورم و برم اماده بشم برای دندان پزشکی همین الان زنگ زد گفت اگه میتونی سه و نیم اینجا باش

 

/ 0 نظر / 2 بازدید